Navigácia

Obsah


Zmluvy - 2018

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
25/08/2018 - Zmluva o dielo 31.08.2018
24/08/2018 - Dohoda o ukončení zmluvy 27.08.2018
23/08/2018 - Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP 24.08.2018
19/08/2018 - Zámenná zmluva 22.08.2018
20/08/2018 - Zmluva o dielo 22.08.2018
22/08/2018 - Zmluva o dielo 22.08.2018
18/08/2018 - Zmluva o poskytnutí dotácie 20.08.2018
17/08/2018 - Dohoda č. 18-36-052-194 16.08.2018
15/08/2018 - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 14.08.2018
16/08/2018 - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 14.08.2018
14/08/2018 - Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete 10.08.2018
13/08/2018 - Nájomná zmluva 08.08.2018
12/08/2018 - Príkazná zmluva 07.08.2018
11/08/2018 - Zmluva o dielo 06.08.2018
02/08/2018 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb 03.08.2018
03/08/2018 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb 03.08.2018
04/08/2018 - Nájomná zmluva 03.08.2018
05/08/2018 - Nájomná zmluva 03.08.2018
06/08/2018 - Nájomná zmluva 03.08.2018
07/08/2018 - Nájomná zmluva 03.08.2018
08/08/2018 - Nájomná zmluva 03.08.2018
09/08/2018 - Nájomná zmluva 03.08.2018
10/08/2018 - Nájomná zmluva 03.08.2018
01/08/2018 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb 02.08.2018
22/07/2018 - Zmluva o poskytovaní služieb 31.07.2018
23/07/2018 - Dodatok č.1 31.07.2018
24/07/2018 - Zmluva o poskytnutí služieb 31.07.2018
21/07/2018 - Dodatok č. 3 30.07.2018
20/07/2018 - Dodatok č.1 k Zmluve o dielo 26.07.2018
19/07/2018 - Poistná zmluva 25.07.2018
18/07/2018 - Zmluva o postúpení pohľadávok 23.07.2018
15/07/2018 - Interreg Poľsko-Slovensko 20.07.2018
16/07/2018 - Zmluva o pripojení 20.07.2018
17/07/2018 - Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov 20.07.2018
14/07/2018 - Kúpna zmluva 18.07.2018
11/07/2018 - Zmluva o využívaní služby 17.07.2018
12/07/2018 - Zmluva o poskytovaní služby 17.07.2018
13/07/2018 - Zmluva o bežnom účte 17.07.2018
10/07/2018 - Kúpna zmluva 16.07.2018
08/07/2018 - Kúpna zmluva 13.07.2018
07/07/2018 - Zmluva o pripojení 12.07.2018
09/07/2018 - Zmluva o dielo 12.07.2018
06/07/2018 - Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny 11.07.2018
05/07/2018 - Zmluva o bežnom účte 09.07.2018
01/07/2018 - Zmluva o pripojení 06.07.2018
02/07/2018 - Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov 06.07.2018
03/07/2018 - Dodatok k Zmluve o spolupráci 06.07.2018
04/07/2018 - Dohoda č. 18-36-012-18 06.07.2018
29/06/2018 - Nájomná zmluva 05.07.2018
28/06/2018 - Zmluva o nájme a prevádzkovaní verejnej kanalizácie 03.07.2018
25/06/2018 - Nájomná zmluva 28.06.2018
27/06/2018 - Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu 28.06.2018
23/06/2018 - Zmluva o poskytovaní služieb 27.06.2018
24/06/2018 - Zmluva o poskytovaní služieb siete RUPKKI 27.06.2018
26/06/2018 - Nájomná zmluva 27.06.2018
20/06/2018 - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 26.06.2018
21/06/2018 - Dohoda o poskytnutí príspevku 26.06.2018
22/06/2018 - Nájomná zmluva 26.06.2018
17/06/2018 - Zmluva o dielo 22.06.2018
18/06/2018 - Dohoda 22.06.2018
19/06/2018 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 22.06.2018
14/06/2018 - Zmluva o zrušení zmluvy o budúcej zmluve a dohoda o urovnaní 19.06.2018
15/06/2018 - Zmluva o zriadení vecného bremena 19.06.2018
16/06/2018 - Zmluva o poskytnutí dotácire 19.06.2018
15/06/2018 - Zmluva o poskytovaní služieb siete RUPKKI 18.06.2018
16/06/2018 - Kúpna zmluva 18.06.2018
12/06/2018 - Zmluva o spracúvaní osobných údajov 14.06.2018
13/06/2018 - Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP 14.06.2018
11/06/2018 - Kúpna zmluva 13.06.2018
10/06/2018 - Zmluva o dielo 12.06.2018
09/06/2018 - Zmluva o dovoze a likvidácii odpadových vôd 11.06.2018
08/06/2018 - Zmluva o poskytnutí dotácie 08.06.2018
06/06/2018 - Nájomná zmluva 06.06.2018
07/06/2018 - Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny 06.06.2018
03/06/2018 - Zmluva o nájme nehnuteľností 05.06.2018
04/06/2018 - Zmluva o spracúvaní osobných údajov 05.06.2018
05/06/2018 - Zmluva o spracúvaní osobných údajov 05.06.2018
02/06/2018 - Zmluva o dielo 04.06.2018
25/05/2018 - Nájomná zmluva 01.06.2018
25/05/2018 - Nájomná zmluva 01.06.2018
01/06/2018 - Zmluva o spracúvaní osobných údajov 01.06.2018
29/05/2018 - Zmluva o dielo 31.05.2018
30/05/2018 - Zmluva o dielo 31.05.2018
26/05/2018 - Nájomná zmluva 30.05.2018
27/05/2018 - Nájomná zmluva 30.05.2018
28/05/2018 - Zmluva o dielo 30.05.2018
24/05/2018 - Zmluva o poskytnutí dotácie 29.05.2018
20/05/2018 - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 28.05.2018
21/05/2018 - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 28.05.2018
22/05/2018 - Zmluva o spracovaní osobných údajov 28.05.2018
23/05/2018 - Zmluva o dielo 28.05.2018
13/05/2018 - Dohoda 25.05.2018
14/05/2018 - Prepravný poriadok dopravcu 25.05.2018
15/05/2018 - Zmluva o prevádzke motorového vozňa 25.05.2018
16/05/2018 - Zmluva o dopravných službách 25.05.2018
17/05/2018 - Zmluva o dielo 25.05.2018
18/05/2018 - Zmluva op spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom 25.05.2018
19/05/2018 - Nájomná zmluva 25.05.2018
12/05/2018 - Kúpna zmluva 24.05.2018
11/05/2018 - Zmluva č. 58 067 22.05.2018
10/05/2018 - Zmluva o spolupráci 17.05.2018
09/05/2018 - Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 16.05.2018
07/05/2018 - Nájomná zmluva 14.05.2018
08/05/2018 - Nájomná zmluva 12.05.2018
04/05/2018 - Zmluva o dielo 07.05.2018
05/05/2018 - Zmluva o poskytnutí NFP 07.05.2018
06/05/2018 - Zmluva o poskytnutí NFP 07.05.2018
03/05/2018 - Nájomná zmluva 04.05.2018
01/05/2018 - Poistná zmluva 02.05.2018
24/04/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve 01.05.2018
25/04/2018 - Nájomná zmluva 01.05.2018
26/04/2018 - Nájomná zmluva 01.05.2018
27/04/2018 - Nájomná zmluva 01.05.2018
02/05/2018 - Nájomná zmluva 28.04.2018
23/04/2018 - Nájomná zmluva 26.04.2018
20/04/2018 - Zmluva o dielo 25.04.2018
22/04/2018 - Zmluva o dielo 25.04.2018
16/04/2018 - Dohoda č. 18-36-052-104 24.04.2018
17/04/2018 - Zmluva o poskytovaní služieb 24.04.2018
18/04/2018 - Zmluva o dielo 24.04.2018
19/04/2018 - Zmluva o umiestnení mraziaceho boxu 24.04.2018
15/04/2018 - Zmluva o dielo 19.04.2018
13/04/2018 - Rámcová kúpna zmluva 18.04.2018
14/04/2018 - Dohoda č. 18/36/012/10 18.04.2018
11/04/2018 - Zmluva o poskytnutí služieb 17.04.2018
12/04/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve 17.04.2018
10/04/2018 - Poistná zmluva 11.04.2018
09/04/2018 - Kúpna zmluva 09.04.2018
08/04/2018 - Zmluva o poskytnutí služieb 05.04.2018
01/04/2018 - Zmluva o dielo 04.04.2018
02/04/2018 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 04.04.2018
03/04/2018 - Nájomná zmluva 04.04.2018
04/04/2018 - Nájomná zmluva 04.04.2018
05/04/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve 04.04.2018
06/04/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve 04.04.2018
26/08/2018 02.04.2018
07/04/2018 - Zmluva o nájme nebytových priestorov 02.04.2018
38/03/2018 - Dodatok č. 4 30.03.2018
25/03/2018 - Zmluva o poskytnutí služby 29.03.2018
26/03/2018 - Zmluva o dielo 29.03.2018
27/03/2018 - Nájomná zmluva 29.03.2018
28/03/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve 29.03.2018
29/03/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve 29.03.2018
30/03/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve 29.03.2018
31/03/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve 29.03.2018
32/03/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve 29.03.2018
33/03/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve 29.03.2018
34/03/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve 29.03.2018
35/03/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve 29.03.2018
36/03/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve 29.03.2018
37/03/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve 29.03.2018
24/03/2018 - Dohoda č. 18-36-060-148 28.03.2018
20/03/2018 - Zmluva o poskytnutí dotácie 22.03.2018
21/03/2018 - Dohoda č. 18-36-50J-6 22.03.2018
22/03/2018 - Dodatok k zmluve o dodávke elektriny 22.03.2018
23/03/2018 - Zmluva o dielo 22.03.2018
17/03/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve 21.03.2018
18/03/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve 21.03.2018
19/03/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve 21.03.2018
16/03/2018 - Nájomná zmluva 20.03.2018
13/03/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve 16.03.2018
14/03/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve 16.03.2018
15/03/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve 16.03.2018
07/03/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve 15.03.2018
08/03/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve 15.03.2018
09/03/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve 15.03.2018
10/03/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve 15.03.2018
11/03/2018 - Dodatok k NZ 15.03.2018
12/03/2018 - Zmluva o poskytnutí NFP 15.03.2018
06/03/2018 - Dodastok č. 1 k nájomnej zmluve 12.03.2018
03/03/2018 - Zmluva o poskytovaní poradenských služieb 08.03.2018
04/03/2018 - Dohoda o zmene v osobe účastníka 07.03.2018
05/03/2018 - Výpoveď 07.03.2018
02/03/2018 - Zmluva o kontrolnej činnosti 03.03.2018
01/03/2018 - Dohoda č. 18-36-012-5 02.03.2018
11/02/2018 - Zmluva o prevádzke webového sídla 01.03.2018
11/02/2018 - Zmluva o vytvorení webového sídla 01.03.2018
10/02/2018 - Dohoda o odstúpení od zmluvy 28.02.2018
09/02/2018 - Dodatok č. k Zmluve o poskytnutí NFP 26.02.2018
07/02/2018 - Zmluva - interiérové vybavenie Materská škola 21.02.2018
08/02/2018 - Dohoda č. 18-36-052-18 21.02.2018
06/02/2018 - Dohoda 16.02.2018
05/02/2018 - Zmluva o nájme nebytových priestorov 15.02.2018
04/02/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve 14.02.2018
03/02/2018 - Zmluva o bežnom účte 08.02.2018
01/02/2018 - Kúpna zmluva 07.02.2018
02/02/2018 - Príloha č. 1 k Zmluve VSN0907201501 07.02.2018
13/01/2018 - Zmluva o kontokorentnom úvere 03.02.2018
14/01/2018 - Zmluva o účelovom úvere 03.02.2018
11/01/2018 - Kúpna zmluva 01.02.2018
12/01/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve 01.02.2018
10/01/2018 - Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP 30.01.2018
08/01/2018 - Dodatok k nájomnej zmluve 25.01.2018
09/01/2018 - Zmluva o dielo 25.01.2018
02/01/2018 - Zmluva o poskytovaní poradenských služieb 24.01.2018
03/01/2018 - Dodatok č. 4 k Zmluve o prenájme nehnuteľnosti 24.01.2018
04/01/2018 - Dodatok č. 3 k Zmluve č. 0201-15-08743 24.01.2018
05/01/2018 - Zmluva o dielo 24.01.2018
06/01/2018 - Zmluva o dielo 24.01.2018
07/01/2018 - Zmluva o dielo 24.01.2018
01/01/2018 - Nájomná zmluva 09.01.2018