Navigácia

Obsah

Zberný dvor Spišské Podhradie - nová prevádzková doba

Typ: ostatné
Zberný dvor Spišské Podhradie .

Zberný dvor Spišské Podhradie

Mesto Spišské Podhradie oznamuje obyvateľom mesta Spišské Podhradie, že od septembra 2018 sa otvára prevádzka zberného dvora na ulici Štefánikova – časť Rybníček (v susedstve kompostárne). Zberný dvor bude slúžiť obyvateľom mesta Spišské Podhradie na dotriedenie separovaných odpadov a krátkodobu úschovu týchto komodít: veľkoobjemový odpad, zmesový komunálny odpad, sklo, plast, papier, opotrebované pneumatiky, kovy a drobný stavebný odpad – DSO. (DSO pochádza od fyzických osôb, ktorý vzniká pri realizácii drobných stavebných úprav. Na veľké množstvo stavebného odpadu  výmena strechy, búranie budov, stavebné úpravy si občan objedná veľkokapacitný kontajner. Odpad na jeho vlastné náklady odvezie zmluvne dohodnutá firma na príslušné miesto).

Uloženie odpadu na zbernom dvore je bezplatné s výnimkou drobného stavebného odpadu – DSO, ktorý je spoplatnený v súlade s VZN mesta Spišské Podhradie č. 6/2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 0,015 eur/kg DSO.

 

Prevádzkový čas

Pondelok:      ZATVORENÉ – zber mesto

Utorok:          ZATVORENÉ – spracovanie a triedenie odpadu

Streda:          8,00 – 11,00 13,00 – 16,00 hod.

Štvrtok:         ZATVORENÉ – spracovanie a triedenie odpadu

Piatok:          8,00 – 11,00 13,00 – 16,00 hod.

Sobota:         8,00 – 12,00 hod.

 

Zoznam druhov odpadov, na ktorý zber je prevádzkovateľ oprávnený

·    20 03 07 veľkoobjemový odpad (O) 

·    20 03 08 drobný stavebný odpad (O) - pochádza od fyzických osôb, ktorý vzniká pri realizácii drobných stavebných úprav. Na veľké množstvo stavebného odpadu (výmena strechy, búranie budov, stavebné úpravy) si občan objedná veľkokapacitný kontajner. Odpad na jeho vlastné náklady odvezie zmluvne dohodnutá firma na príslušné miesto.

·       20 03 01 zmesový komunálny odpad (O)

·       20 01 02 sklo (O)

·       20 01 39 plast (O)

·       20 01 01 papier (O)

·       16 01 03 opotrebované pneumatiky (O)

.       20 01 40 kovy (O)


Vytvorené: 26. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 11. 6. 2020 13:25
Autor: Správca Webu