Obsah

Vízia 2015

"Neexistuje žiaden mocnejší motor,
ktorý by poháňal organizáciu
k dokonalosti a dlhodobému úspechu,
ako príťažlivá, hodnotná a dosiahnuteľná vízia,
všetkým spoločná."
(B. Nanus)


Mesto Spišské Podhradie je perlou Spiša so svojráznymi kultúrnymi a prírodnými pozoruhodnosťami a administratívne centrum mikroregiónu Podbraniska.

V meste sú poskytované kvalitné a komplexné služby podľa očakávaní návštevníkov, čím je lákavým centrom cestovného ruchu.

Obnovené minerálne kúpele a zrenovované a mimoriadne hodnotné kultúrnohistorické, architektonické, umelecké pamiatky svetského a sakrálneho charakteru navštevujú turisti z celého sveta.

Obyvateľ Spišského Podhradia je angažovaný pre veci verejné a aktívne sa podieľa na rozvoji svojho mesta. Je naň hrdý a cíti sa v ňom bezpečne.

Všetkým obyvateľom mesta je umožnené bývanie, sociálna a zdravotná starostlivosť, s dôrazom na pomoc znevýhodneným skupinám občanov.

V meste pulzuje duchovný a kultúrny život a všetky skupiny obyvateľstva i návštevníci aktívne využívajú voľný čas pri atraktívnych kultúrnych podujatiach a na dobudovaných športoviskách i vo viacúčelovej športovej hale.

Školy a vzdelávacie inštitúcie v meste poskytujú všetky úrovne vzdelávania, aj alternatívne formy, čím sú príťažlivé pre všetky vekové kategórie ľudí.

Spišské Podhradie je čisté mesto so zdravým životným prostredím a zachovanými prírodnými hodnotami. Využíva krajinu a jej potenciál na princípoch trvalo udržateľného rozvoja.

Doprava v meste vytvára bezpečné podmienky pre všetkých účastníkov cestnej premávky.

Mesto podporuje podnikateľské aktivity a tradičné remeslá s využitím miestneho ľudského potenciálu a domácich surovinových zdrojov.

Spišské Podhradie i mikroregión Podbranisko využíva a ponúka historický, kultúrny, prírodný i ľudský potenciál.

Hospodársky a sociálne sa rozvíja a ako klenotnica prírodných a kultúrnych krás je jednou z najpríťažlivejších oblastí Slovenska.