Navigácia

Obsah

Žiadosť o zverejnenie kontaktných  a reprezentačných údajov na internetovej stránke mesta  

(fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá na území mesta Spišské Podhradie podniká alebo ponúka služby verejnosti).

  • formulár je potrebné vyplniť paličkovým písmom a odovzdať na podateľni Mestského úradu alebo  v elektronickej podobe ho možno zaslať na nasledujúcu e-mailovú adresu: admin@spisskepodhradie.sk
  • hviezdičkou označené údaje sú povinné
  • v súlade s platnou legislatívou zároveň svojim podpisom vyjadrujete súhlas so zverejnením uvedených údajov (v danom rozsahu) na stránke mesta Spišské Podhradie ( www.new.spisskepodhradie.sk )
  • za nepresnosti  uvedené v prihlasovacom formulári a z toho plynúce dôsledky berie žiadateľ (o zverejnenie) plnú zodpovednosť.