Navigácia

Obsah

03.08.2020

OZNAM: Harmonogram rozvozu BIO nádob v meste Spišské Podhradie pre domácnosti 1

OZNAM: Harmonogram rozvozu BIO nádob v meste Spišské Podhradie pre domácnosti

Vážení obyvatelia, mesto Spišské Podhradie bude v priebehu mesiaca august 2020 rozvážať 120 l nádoby na BIO odpad pre rodinné domy. Rozvoz nádob bude realizovaný po jednotlivých uliciach (viď harmonogram rozvozu) v dňoch streda a štvrtok, v čase od 08:00 do 11:00 hod. a od 12:00 do 14:00 hod. V prípade nepriaznivého počasia, budeme o náhradnom termíne informovať na webovom sídle mesta a mestskom rozhlase.

Detail

01.08.2020

COVID-19 v Spišskom Podhradí - stav k 31.7.2020 1

COVID-19 v Spišskom Podhradí - stav k 31.7.2020

Mesto Spišské Podhradie je k 31.7.2020 bez ochorenia na COVID-19. Dnes sa vyliečil posledný nakazený a krízový štáb mesta dnes zrušil posledné ohnisko nákazy. Aj túto vlnu ochorenia sme zatiaľ zvládli. Ďakujem všetkým za pomoc v tejto náročnej dobe. Michal Kapusta primator mesta Spisské Podhradie.

Detail

30.07.2020

Dotazník využitia budovy na Galovej 69 (bývale Nano Nagle Centre) 1

Dotazník využitia budovy na Galovej 69 (bývale Nano Nagle Centre)

Milí Podhradčania! Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 23.7.2020 schválilo odkúpenie budovy na Galovej ulici č. 69 (Nano Nagle - spodná časť, kde bola škôlka) so zámerom vytvoriť tu priestor pre Vás, obyvateľov nášho mesta. Priestor pozostáva zo štyroch miestností (3 väčšie, 1 menšia), kuchynky a WC. Pomôžte nám nájsť najvhodnejšie riešenie, podeľte sa o svoje návrhy v súvislosti s možným novým využitím týchto priestorov a zároveň ich využívaním Vami osobne prostredníctvom priloženého dotazníka. Dotazník vyplňte do 31.08.2020 a odovzdajte v kancelárii sociálneho oddelenia MsÚ Spišské Podhradie, Mariánske námestie 34 – Mgr. Milada Kapustová. Dotazník je možné vyplniť aj on-line na nižšie uvedenom odkaze: Za spoluprácu srdečne ďakujeme! MVDr. Michal Kapusta - primátor

Detail

Úradná tabuľa

Dokumenty na schválenie

Nenávratné finančné príspevky

03.08.2020

Nízkouhlíková stratégie mesta Spišské Podhradie 1

Nízkouhlíková stratégie mesta Spišské Podhradie

Mesto Spišské Podhradie bolo úspešné v žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci projektu Nízkouhlíková stratégia mesta Spišské Podhradie, kde mestu bola poskytnutá dotácia vo výške 14723,90 Eur.

Detail

21.07.2020

Výzva pre región PSK_Komplexná obnova Mariánskeho a Palešovho námestia - Spevnené plochy Palešovo námestie - západ 1

Výzva pre región PSK_Komplexná obnova Mariánskeho a Palešovho námestia - Spevnené plochy Palešovo námestie - západ

Mesto Spišské Podhradie bolo úspešné v žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci projektu PSK - Výzva pre región v programe č. 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok s projektom: Komplexná obnova Mariánskeho a Palešovho námestia - Spevnené plochy Palešovo námestie - západ, kde mestu Spišské Podhradie bola poskytnutá dotácie vo výške 105 937,40 Eur, čo predstavuje 50% celkových nákladov. viac info v prílohe

Detail

28.10.2019

Multifunkčné športovisko pod Spišským hradom v meste Spišské Podhradie 1

Multifunkčné športovisko pod Spišským hradom v meste Spišské Podhradie

Výzva pre región - Prešovský samosprávny kraj Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK

Detail

19.02.2019

Pripoj sa na WiFi v Spišskom Podhradí 1

Pripoj sa na WiFi v Spišskom Podhradí

Dňa 15.02.2019 bolo mestu Spišské Podhradie doručené Rozhodnutie o schávalení žiadosti o NFP, ktorým bola schválená žiadosť pre projekt s názvom "Pripoj sa na WiFi v Spišskom Podhradí" vo výške 14 250,- Eur. Kód ITMS: NFP 311070T044 Poskytovateľ: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Detail

22.10.2018

Rozhodnutie o schválení Žiadosti o NFP - Obnova budovy ZUŠ v Spišskom Podhradí

Vážení Podhradčania, dovoľujeme si Vám oznámiť potešujúcu správu, že mesto Spišské Podrhadie bolo úspešné v Žiadosti o NFP – Obnova budovy ZUŠ v Spišskom Podhradí na Sídlisku Hrad vo výške celkových oprávnených výdavkov 760 000,- eur. Tieto financie zahrňajú aj obnovu koncertnej sály pri ZUŠ s kapacitou 280 návštevníkov (bývalý priestor mestskej kinosály). S pozdravom Michal Kapusta primátor mesta

Detail

03.10.2018

POZOR! ZEBRA NA CESTE - GRANTOVÝ PROGRAM MUNICIPALITY 2018

Mesto Spišské Podhradie získalo dotáciu vo výške 5000,- Eur v rámci projektu Nadácie ČSOB - Pozor! Zebra na ceste s cieľom zvýšenia bezpečnosti chodcov v blízkosti škôl a školských zariadení. Mesto Spišské Podhradie z poskytnutej finančnej dotácie zvýrazni prechody pre chodcov v centre mesta, ktoré sa nachádzajú v blízkosti škôl a školských zariadení.

Detail

banner