Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 4
posledná

Zabezpečenie systému zvozu BRKO v meste Spišské Podhradie 1

Zabezpečenie systému zvozu BRKO v meste Spišské Podhradie

viac info v prílohe celý text

ostatné | 28. 10. 2019 | Autor:
#

Výmena strešnej krytiny a oprava fasády výhrevne motorového vlaku

viac info v prílohe celý text

ostatné | 28. 10. 2019 | Autor:
Pripoj sa na WiFi v Spišskom Podhradí 1

Pripoj sa na WiFi v Spišskom Podhradí

Dňa 15.02.2019 bolo mestu Spišské Podhradie doručené Rozhodnutie o schávalení žiadosti o NFP, ktorým bola schválená žiadosť pre projekt s názvom "Pripoj sa na WiFi v Spišskom Podhradí" vo výške 14 250,- Eur.

Kód ITMS: NFP 311070T044
Poskytovateľ: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu celý text

ostatné | 19. 2. 2019 | Autor:

Obnova budovy ZUŠ - Spišské Podhradie, parcela č. 103/2 - publicita

viac info v prílohe celý text

ostatné | 16. 1. 2019 | Autor:

Rozhodnutie o schválení Žiadosti o NFP - Obnova budovy ZUŠ v Spišskom Podhradí

Vážení Podhradčania,
dovoľujeme si Vám oznámiť potešujúcu správu, že mesto Spišské Podrhadie bolo úspešné v Žiadosti o NFP – Obnova budovy ZUŠ v Spišskom Podhradí na Sídlisku Hrad vo výške celkových oprávnených výdavkov 760 000,- eur. Tieto financie zahrňajú aj obnovu koncertnej sály pri ZUŠ s kapacitou 280 návštevníkov (bývalý priestor mestskej kinosály).

S pozdravom

Michal Kapusta
primátor mesta
celý text

ostatné | 22. 10. 2018 | Autor:
prvá
z 4
posledná