Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 5
posledná

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Spišské Podhradie 1

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Spišské Podhradie

Mesto Spišské Podhradie bolo úspešné v žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci projektu: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Spišské Podhradie
Kód žiadosti o poskytnutie NFP: NFP312060Y090
Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1, kde mestu bola poskytnutá dotá celý text

ostatné | 28. 12. 2020 | Autor:
nadácia ČSOB

POZOR! ZEBRA NA CESTE - GRANTOVÝ PROGRAM MUNICIPALITY 2020

Mesto Spišské Podhradie získalo dotáciu vo výške 5000,- Eur v rámci projektu Nadácie ČSOB - Pozor! Zebra na ceste s cieľom zvýšenia bezpečnosti chodcov v blízkosti škôl a školských zariadení.

Mesto Spišské Podhradie z poskytnutej finančnej dotácie zvýrazni prechody pre chodcov v centre mesta, ktoré sa nachádzajú v blízkosti škôl a školských zariadení. celý text

ostatné | 18. 11. 2020 | Autor:
Zabezpečenie bezbariérového prístupu hendikepovaných obyvateľov regiónu okolo Spišského hradu vo verejných budovách mesta Spišské Podhradie 1

Zabezpečenie bezbariérového prístupu hendikepovaných obyvateľov regiónu okolo Spišského hradu vo verejných budovách mesta Spišské Podhradie

Mesto Spišské Podhradie bolo úspešné v projekte „Zabezpečenie bezbariérového
prístupu hendikepovaných obyvateľov regiónu okolo Spišského hradu vo verejných
budovách mesta Spišské Podhradie“, kde získlao dotáciu od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovnskej republiky vo výške 31 703,40 Eur. celý text

ostatné | 18. 11. 2020 | Autor:
Nízkouhlíková stratégie mesta Spišské Podhradie 1

Nízkouhlíková stratégie mesta Spišské Podhradie

Mesto Spišské Podhradie bolo úspešné v žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci projektu Nízkouhlíková stratégia mesta Spišské Podhradie, kde mestu bola poskytnutá dotácia vo výške 14723,90 Eur. celý text

ostatné | 3. 8. 2020 | Autor:
Výzva pre región PSK_Komplexná obnova Mariánskeho a Palešovho námestia - Spevnené plochy Palešovo námestie - západ 1

Výzva pre región PSK_Komplexná obnova Mariánskeho a Palešovho námestia - Spevnené plochy Palešovo námestie - západ

Mesto Spišské Podhradie bolo úspešné v žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci projektu PSK - Výzva pre región v programe č. 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok s projektom: Komplexná obnova Mariánskeho a Palešovho námestia - Spevnené plochy Palešovo námestie - západ, kde mestu Spišské Podhradie bola poskytnutá dotácie vo výške 105 937,40 Eur, čo predstavuje 50% celkových nákladov.

viac info v prílohe celý text

ostatné | 21. 7. 2020 | Autor:
Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v Spišskom Podhradí 1

Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v Spišskom Podhradí

viac info v prílohe celý text

ostatné | 28. 10. 2019 | Autor:
Multifunkčné športovisko pod Spišským hradom v meste Spišské Podhradie 1

Multifunkčné športovisko pod Spišským hradom v meste Spišské Podhradie

Výzva pre región - Prešovský samosprávny kraj
Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK celý text

ostatné | 28. 10. 2019 | Autor:
Zabezpečenie systému zvozu BRKO v meste Spišské Podhradie 1

Zabezpečenie systému zvozu BRKO v meste Spišské Podhradie

viac info v prílohe celý text

ostatné | 28. 10. 2019 | Autor:
#

Výmena strešnej krytiny a oprava fasády výhrevne motorového vlaku

viac info v prílohe celý text

ostatné | 28. 10. 2019 | Autor:
prvá
z 5
posledná