Navigácia

Obsah

Interreg SK - PL /Kultúrno-duchovný turizmus miest Spišské Podhradie a Głogów Małopolski/

Typ: ostatné
.

Interreg PL-SK

Mesto Spišské Podhradie ako vedúci partner projektu v spolupráci s Biskupstvom Spišské Podhradie http://dieceza.kapitula.sk/  a s družobným mestom Głogów Małopolski http://glogow-mlp.pl/o-miescie/test-reg ako partnermi projektu realizujú spolu projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, zameraný na špecifický cieľ Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi.

 

Názov projektu: Kultúrno-duchovný turizmus miest Spišské Podhradie a Głogów Małopolski

Výška celkových výdavkov projektu:   1 344 455,60 Eur

Výška celkových výdavkov pre Mesto Spišské Podhradie:  372 624,62 Eur

Harmonogram: 03.09.2018 – 31.08.2021 

 

Spolufinancovanie z fondov Európskej únie

85% celkových oprávnených výdavkov financuje Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Kategória výdavku

VP

Mesto Spišské Podhradie

P1

Mesto Głogów Małopolski

P2

Biskupstvo Spišské Podhradie

Celková hodnota

% celkových oprávnených výdavkov

Európsky fond regionálneho rozvoja

316 730,92 €

318 254,38 €

507 801,67 €

1 142 786,97 €

85,00 %

Štátny rozpočet

37 262,46 €

0,00 €

59 741,37 €

97 003,83 €

7,22 %

Rozpočet jednotky územnej samosprávy

18 631,24 €

56 162,85 €

29 870,71 €

104 664,80 €

7,78 %

Celkové oprávnené výdavky

372 624,62 €

374 417,23 €

597 413,75 €

1 344 455,60 €

100,00 %

 

Opis projektu

Zámerom projektu je podpora cestovného ruchu v našom regióne a zviditeľnenie priestoru Spišského Jeruzalemu / Pažice, Sivej Brady, Spišskej Kapitule/ a zároveň dobudovanie infraštruktúry – turistických chodníkov, opravy národných kultúrnych pamiatok a vybudovanie  parkoviska nad Spišskou Kapitulou.

Aktivity projektu je možné rozdeliť do 3 okruhov, ktoré spolu tvoria jeden komplexný celok.

Ciele projektu

V rámci obnovy kultúrnych pamiatok je v Sp. Podhradí naplánovaná revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky Biskupskej záhrady, ktorá je súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie, za účelom realizácie kultúrno-duchovných podujatí a spoločných cezhraničných aktivít medzi partnermi práve na tomto mieste.

Obnova kultúrnych pamiatok v meste je taktiež spojená s odbornými prácami na dvoch pamiatkach Spišského Jeruzalema- Kaplnky sv. Františka Xaverského a Kaplnky sv. Rozálie.

V Głogówe Małopolskom je v rámci úpravy a skvalitnenia infraštruktúry potrebná revitalizácia hlavného námestia, ktoré je zároveň kultúrnou pamiatkou a jedným z najväčších námestí v Poľsku.

V rámci skvalitnenia infraštruktúry cestovného ruchu je naplánovaná výstavba parkoviska s priamym napojením na Biskupskú záhradu pri takých pamiatkach ako sú Spišská Kapitula a Spišský Jeruzalem.

Počas projektu sa uskutoční 6 kultúrnych podujatí zameraných na podporu cezhraničnej spolupráce. Podujatia sa budú konať v zrevitalizovanej Biskupskej záhrade.


Vytvorené: 11. 2. 2019
Posledná aktualizácia: 26. 1. 2021 10:18
Autor: