Navigácia

Obsah

Späť

FENIX Plus, s.r.o.,„Obytný súbor Svätý Martin Spišské Podhradie“ III. etapa – Občianska vybavenosť, stavebný objekt SO 16 – Komunikácie a spevnené plochy

Vyvesené: 6. 7. 2022

Dátum zvesenia: 22. 7. 2022

Zodpovedá: Mgr. Lukáš Mucha

Späť