Navigácia

Obsah

Späť

Mesto Spišské Podhradie, „Dopravné napojenie miestna komunikácia ul. Štefánikova - Rybníček"

Vyvesené: 6. 7. 2022

Dátum zvesenia: 22. 7. 2022

Zodpovedá: Mgr. Lukáš Mucha

Späť