Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Podhradie

Vyvesené: 21. 11. 2022

Dátum zvesenia: 8. 12. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť