Navigácia

Obsah

Späť

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy s poldennou prevádzkovu v Spišskom Podhradí

Mesto Spišské Podhradie zastúpené primátorom mesta MVDr. Michalom Kapustom  vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy s poldennou prevádzkou, bez právnej subjektivity, Štefánikova 40 v Spišskom Podhradí

 

Viac informácií tu: Výberové konanie_riaditeľ MŠ s poldennou prevádzkou v Spišskom Podhradí

Vyvesené: 7. 1. 2019

Dátum zvesenia: 28. 1. 2019

Späť