Navigácia

Obsah

Späť

Východoslovenská distribučná a.s., „Obytný súbor Svätý Martin – Spišské Podhradie, III: etapa - časť elektro - vysoké napätie“

Vyvesené: 27. 7. 2022

Dátum zvesenia: 12. 8. 2022

Zodpovedá: Mgr. Lukáš Mucha

Späť