Navigácia

Obsah

Späť

Východoslovenská distribučná a.s., „Obytný súbor Svätý Martin“ stavebné objekty SO 02.1-VN prípojka, SO 02.4-Trafostanica (I. etapa)

Vyvesené: 24. 11. 2022

Dátum zvesenia: 10. 12. 2022

Zodpovedá: Mgr. Lukáš Mucha

Späť