Navigácia

Obsah

Späť

Východoslovenská distribučná a.s., „V282, V202 – Jablonov – Sp. Podhradie VN, TS NN“ stavebné objekty PS 01 – Trafostanica, SO 01 – Nové elektrické vedenia

Vyvesené: 24. 11. 2022

Dátum zvesenia: 10. 12. 2022

Zodpovedá: Mgr. Lukáš Mucha

Späť