Navigácia

Obsah

VZN prijaté

2008

VZN o vyhlaseni a evidencii pamatihodnosti mesta s prilohami Stiahnuté: 166x | 15.11.2008

VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 165x | 01.12.2008

2007

VZN ktore upravuje najom bytov Stiahnuté: 322x | 23.02.2007

VZN o mestskej policii Stiahnuté: 191x | 06.12.2007

2006

VZN o zbere preprave a zneskodnovani komunalneho odpadu Stiahnuté: 110x | 01.01.2006

VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Stiahnuté: 126x | 15.03.2006

VZN o pouzivani zabavnej pyrotechniky Stiahnuté: 97x | 15.11.2006

2005

VZN o poplatkoch za znecistovanie ovzdusia prevadzkovatelmi malych zdrojov znecistovania ovzdusia... Stiahnuté: 134x | 01.01.2005

VZN o chove a drzani zvierat a vciel na uzemi mesta Spisske Podhradie a mestskej casti Katun Stiahnuté: 167x | 01.01.2005

VZN o opatrovatelskej sluzbe a vyske uhrady za poskytovane ukony v ramci opatrovatelskej sluzby Stiahnuté: 168x | 01.07.2005

VZN o zasadach hospodarenia s majetkom mesta Spisske Podhradie Stiahnuté: 284x | 13.10.2005

2003

VZN ktorym sa upravuju niektore podmienky drzania psov Stiahnuté: 130x | 01.01.2003

2002

VZN Poziarny poriadok obce Stiahnuté: 130x | 24.10.2002

1999

VZN o ambulantnom predaji na uzemi mesta Spisske Podhradie v zneni Dodatku c 1 Stiahnuté: 220x | 07.05.1999

1998

VZN o prevode vlastnictva bytov a nebytovych priestorov mesta Spisske Podhradie Stiahnuté: 440x | 11.06.1998

1996

VZN o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb Stiahnuté: 156x | 02.11.1996

1995

VZN o podmienkach podnikania na uzemi mesta Stiahnuté: 134x | 17.10.1995

VZN o tvorbe udrzbe a ochrane mestskej zelene Stiahnuté: 179x | 11.12.1995

VZN na udrziavanie cistoty a cistenia verejnych komunikacii a verejnych priestanstiev Stiahnuté: 272x | 11.12.1995

1993

VZN o najme nebytovych priestorov Stiahnuté: 152x | 10.07.1993

Stránka