Navigácia

Obsah

VZN prijaté

2011

VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 515x | 16.07.2011

Cenník cintorínskych služieb Stiahnuté: 410x | 16.07.2011

2010

VZN o urceni miesta a casu zapisu deti do 1 rocnika ZS Stiahnuté: 550x | 01.01.2010

2009

VZN o vylepovani volebnych plagatov - zrušené Stiahnuté: 184x | 25.05.2022

VZN ktorym sa vyhlasuje zavazna cast uzemneho planu obce Spisske Podhradie Stiahnuté: 163x | 29.11.2009

VZN ktorym sa vyhlasuje zavazna cast uzemneho planu obce Spisske Podhradie-Priloha Stiahnuté: 244x | 29.11.2009

2008

VZN o skolskych obvodoch zakladnych skol mesta Stiahnuté: 195x | 01.01.2008

VZN o vyhlaseni a evidencii pamatihodnosti mesta s prilohami Stiahnuté: 311x | 15.11.2008

VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 219x | 01.12.2008

2007

VZN ktore upravuje najom bytov Stiahnuté: 524x | 23.02.2007

VZN o mestskej policii Stiahnuté: 347x | 06.12.2007

2006

VZN o zbere preprave a zneskodnovani komunalneho odpadu Stiahnuté: 180x | 01.01.2006

VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Stiahnuté: 195x | 15.03.2006

VZN o pouzivani zabavnej pyrotechniky Stiahnuté: 145x | 15.11.2006

2005

VZN o poplatkoch za znecistovanie ovzdusia prevadzkovatelmi malych zdrojov znecistovania ovzdusia... Stiahnuté: 195x | 01.01.2005

VZN o chove a drzani zvierat a vciel na uzemi mesta Spisske Podhradie a mestskej casti Katun Stiahnuté: 217x | 01.01.2005

VZN o opatrovatelskej sluzbe a vyske uhrady za poskytovane ukony v ramci opatrovatelskej sluzby Stiahnuté: 281x | 01.07.2005

VZN o zasadach hospodarenia s majetkom mesta Spisske Podhradie Stiahnuté: 359x | 13.10.2005

2003

VZN ktorym sa upravuju niektore podmienky drzania psov Stiahnuté: 241x | 01.01.2003

2002

VZN Poziarny poriadok obce Stiahnuté: 210x | 24.10.2002

Stránka