Navigácia

Obsah

VZN prijaté

2006

VZN o zbere preprave a zneskodnovani komunalneho odpadu Stiahnuté: 201x | 01.01.2006

VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Stiahnuté: 213x | 15.03.2006

VZN o pouzivani zabavnej pyrotechniky Stiahnuté: 161x | 15.11.2006

2005

VZN o poplatkoch za znecistovanie ovzdusia prevadzkovatelmi malych zdrojov znecistovania ovzdusia... Stiahnuté: 210x | 01.01.2005

VZN o chove a drzani zvierat a vciel na uzemi mesta Spisske Podhradie a mestskej casti Katun Stiahnuté: 232x | 01.01.2005

VZN o opatrovatelskej sluzbe a vyske uhrady za poskytovane ukony v ramci opatrovatelskej sluzby Stiahnuté: 326x | 01.07.2005

VZN o zasadach hospodarenia s majetkom mesta Spisske Podhradie Stiahnuté: 376x | 13.10.2005

2003

VZN ktorym sa upravuju niektore podmienky drzania psov Stiahnuté: 253x | 01.01.2003

2002

VZN Poziarny poriadok obce Stiahnuté: 225x | 24.10.2002

1999

VZN o ambulantnom predaji na uzemi mesta Spisske Podhradie v zneni Dodatku c 1 Stiahnuté: 467x | 07.05.1999

1998

VZN o prevode vlastnictva bytov a nebytovych priestorov mesta Spisske Podhradie Stiahnuté: 607x | 11.06.1998

1996

VZN o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb Stiahnuté: 263x | 02.11.1996

1995

VZN o podmienkach podnikania na uzemi mesta Stiahnuté: 207x | 17.10.1995

VZN o tvorbe udrzbe a ochrane mestskej zelene Stiahnuté: 339x | 11.12.1995

VZN na udrziavanie cistoty a cistenia verejnych komunikacii a verejnych priestanstiev Stiahnuté: 611x | 11.12.1995

1993

VZN o najme nebytovych priestorov Stiahnuté: 250x | 10.07.1993

Stránka