Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.03.2019

Rámcová dohoda na dodanie potravín

08/03/2019

Neuvedené

Bigimi, s.r.o.

mesto Spišské Podhradie

07.03.2019

Nájomná zmluva

07/03/2019

Neuvedené

Peter Palenčár

mesto Spišské Podhradie

06.03.2019

Zmluva o vytvorení diela na objednávku

06/03/2019

350,00 EUR

Mgr.art. Lukáš Pastír

mesto Spišské Podhradie

06.03.2019

Nájomná zmluva

05/03/2019

Neuvedené

Jozef Antoš, Soňa Antošová

mesto Spišské Podhradie

06.03.2019

Nájomná zmluva

04/03/2019

Neuvedené

Vladimír Ferenc

mesto Spišské Podhradie

06.03.2019

Nájomná zmluva

03/03/2019

Neuvedené

Jozef Kožár, Daniela Kožárová

mesto Spišské Podhradie

06.03.2019

Nájomná zmluva

02/03/2019

Neuvedené

Lenka Kolcunová

mesto Spišské Podhradie

04.03.2019

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

01/03/2019

Neuvedené

Komunálna poisťovňa, a.s.

mesto Spišské Podhradie

28.02.2019

Dodatok č. 1

43/02/2019

0,00 EUR

Aqua Spiš plus

mesto Spišské Podhradie

27.02.2019

Kúpna zmluva

42/02/2019

1,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie

mesto Spišské Podhradie

27.02.2019

Dohoda č. 19-36-012-2

41/02/2019

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

mesto Spišské Podhradie

27.02.2019

Nájomná zmluva KS 6/2019

40/02/2019

Neuvedené

Kvetoslava Bujňáková

mesto Spišské Podhradie

27.02.2019

Nájomná zmluva KS 5/2019

39/02/2019

Neuvedené

Vladimír Tomko

mesto Spišské Podhradie

25.02.2019

zmluva o dielo

38/02/2019

Neuvedené

CASSIOPEA s.r.o.

mesto Spišské Podhradie

21.02.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskynutí NFP

37/02/2019

Neuvedené

Ministerstvo ŽP

mesto Spišské Podhradie

20.02.2019

Dohoda č. 19-36-052-1

36/02/2019

Neuvedené

Ústredie práce soc. vecí a rodiny, Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad

mesto Spišské Podhradie

14.02.2019

Zmluva č.688/2018/COV/RD o odvádzaní odpadových vôd v katastri mesta Spišské Podhradie

35/02/2019

Neuvedené

Patrik Školník

mesto Spišské Podhradie

14.02.2019

Zmluva č.681/2018/COV/RD o odvádzaní odpadových vôd v katastri mesta Spišské Podhradie

34/02/2019

Neuvedené

Janka Jacková

mesto Spišské Podhradie

14.02.2019

Zmluva č.686/2018/COV/RD o odvádzaní odpadových vôd v katastri mesta Spišské Podhradie

33/02/2019

Neuvedené

Terézia Labudová

mesto Spišské Podhradie

14.02.2019

Zmluva č.436/2/2018/COV/RD o odvádzaní odpadových vôd v katastri mesta Spišské Podhradie

32/02/2019

Neuvedené

Tomáš Hric

mesto Spišské Podhradie

14.02.2019

Zmluva č.587/2018/COV/RD o odvádzaní odpadových vôd v katastri mesta Spišské Podhradie

31/02/2019

Neuvedené

Peter Leskovský

mesto Spišské Podhradie

14.02.2019

Zmluva č.195/2/2019/COV/RD o odvádzaní odpadových vôd v katastri mesta Spišské Podhradie

30/02/2019

Neuvedené

Michal Kešeľák

mesto Spišské Podhradie

14.02.2019

Zmluva č.749/2/2019/COV/RD o odvádzaní odpadových vôd v katastri mesta Spišské Podhradie

29/02/2019

Neuvedené

Štefan Kacvinský

mesto Spišské Podhradie

14.02.2019

Zmluva č.833/2/2019/COV/RD o odvádzaní odpadových vôd v katastri mesta Spišské Podhradie

28/02/2019

Neuvedené

Jozef Paľuch

mesto Spišské Podhradie

14.02.2019

Zmluva č.669/2018/COV/PO o odvádzaní odpadových vôd v katastri mesta Spišské Podhradie

27/02/2019

Neuvedené

Katolícka univerzita v Ružomberku

mesto Spišské Podhradie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: