Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.08.2023

nájomná zmluva

28/08/2023

Neuvedené

mesto Spišské Podhradie

Katarína Pionteková

23.08.2023

Nájomná zmluva KS 22/2023

27/08/2023

Neuvedené

mesto Spišské Podhradie

Dana Blahovská

23.08.2023

Nájomná zmluva

26/08/2023

Neuvedené

mesto Spišské Podhradie

Marek Horváth

21.08.2023

nájomná zmluva

25/08/2023

Neuvedené

mesto Spišské Podhradie

Mikušová Lucia

21.08.2023

nájomná zmluva

24/08/2023

Neuvedené

mesto Spišské Podhradie

Marta Urbanovská

21.08.2023

nájomná zmluva

23/08/2023

Neuvedené

mesto Spišské Podhradie

Marta Urbanovská

21.08.2023

nájomná zmluva

22/08/2023

Neuvedené

mesto Spišské Podhradie

Marek Durlák

21.08.2023

nájomná zmluva

21/08/2023

Neuvedené

mesto Spišské Podhradie

Leskovský Miroslav

21.08.2023

nájomná zmluva

20/08/2023

Neuvedené

mesto Spišské Podhradie

Balčáková Eva

21.08.2023

nájomná zmluva

19/08/2023

Neuvedené

mesto Spišské Podhradie

Mgr. Roman Mašura

11.08.2023

Kúpna zmluva

18/08/2023

1,00 EUR

mesto Spišské Podhradie

Jozef Parimucha

08.08.2023

Zmluva č. 02-2023 o zverení majetku mesta do správy

17/08/2023

Neuvedené

mesto Spišské Podhradie

Základná škola

08.08.2023

Zmluva č. 03-2023 o zverení majetku mesta do správy

16/08/2023

Neuvedené

mesto Spišské Podhradie

Základná škola

08.08.2023

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 01-2022

15/08/2023

Neuvedené

mesto Spišské Podhradie

Mestské kultúrne stredisko

08.08.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

14/08/2023

3 000,00 EUR

Prešovský samosprávny kraj

mesto Spišské Podhradie

07.08.2023

nájomná zmluva

13/08/2023

Neuvedené

mesto Spišské Podhradie

Aurélia Sopková

04.08.2023

nájomná zmluva

12/08/2023

Neuvedené

mesto Spišské Podhradie

Kačica Marián

02.08.2023

Zmluva o poskytnutí služieb

11/08/2023

1 750,00 EUR

mesto Spišské Podhradie

EFIMO s.r.o.

02.08.2023

Zmluva o poskytnutie služieb

10/08/2023

3 360,00 EUR

mesto Spišské Podhradie

MAX-ING, s.r.o.

02.08.2023

Nájomná zmluva KS 21/2023

09/08/2023

Neuvedené

mesto Spišské Podhradie

Mariana Kovalská

01.08.2023

Zmluva o poskytnutí NFP

08/08/2023

132 215,96 EUR

Ministerstvo ŽP

mesto Spišské Podhradie

01.08.2023

Nájomná zmluva

07/08/2023

1,00 EUR

BROZ

mesto Spišské Podhradie

01.08.2023

Zmluva č.35/2/2023/COV/RD o odvádzaní odpadových vôd v katastri mesta Spišské Podhradie

06/08/2023

Neuvedené

mesto Spišské Podhradie

Ladislav Bandy

01.08.2023

Zmluva č.729/2/2023/COV/PO o odvádzaní odpadových vôd v katastri mesta Spišské Podhradie

05/08/2023

Neuvedené

mesto Spišské Podhradie

Erika Popovičová

01.08.2023

Zmluva č.990/10/2023/COV/RD o odvádzaní odpadových vôd v katastri mesta Spišské Podhradie

04/08/2023

Neuvedené

mesto Spišské Podhradie

Martin Jurečko

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: