Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.08.2023

Zmluva č.265/2023/COV/RD o odvádzaní odpadových vôd v katastri mesta Spišské Podhradie

03/08/2023

Neuvedené

mesto Spišské Podhradie

František Kalousek

01.08.2023

Zmluva č.859/2/2023/COV/RD o odvádzaní odpadových vôd v katastri mesta Spišské Podhradie

02/08/2023

Neuvedené

mesto Spišské Podhradie

Cecília Srnková

01.08.2023

Zmluva č.343/2/2023/COV/RD o odvádzaní odpadových vôd v katastri mesta Spišské Podhradie

01/08/2023

Neuvedené

mesto Spišské Podhradie

Miloslav Štrublík

31.07.2023

nájomná zmluva

45/07/2023

Neuvedené

mesto Spišské Podhradie

Ondrej Jankura

31.07.2023

nájomná zmluva

44/07/2023

Neuvedené

mesto Spišské Podhradie

Miroslav Sakmár

31.07.2023

nájomná zmluva

43/07/2023

Neuvedené

mesto Spišské Podhradie

Ing. Eva Piľová

31.07.2023

nájomná zmluva

42/07/2023

Neuvedené

mesto Spišské Podhradie

Eva Grivalská

28.07.2023

Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka

41/07/2023

Neuvedené

mesto Spišské Podhradie

Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie

27.07.2023

Zmluva o dodávke plynu

40/07/2023

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

mesto Spišské Podhradie

27.07.2023

Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke plynu

39/07/2023

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

mesto Spišské Podhradie

27.07.2023

Dodatok č. 3 k zmluve o dodávke plynu

38/07/2023

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

mesto Spišské Podhradie

26.07.2023

Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena

37/07/2023

3 360,00 EUR

mesto Spišské Podhradie

Stavmarket Slovstein s.r.o.

26.07.2023

Zmluva o refakturácii nákladov za elektrickú energiu a vodu

36/07/2023

Neuvedené

Supermix, spol. s r.o.

mesto Spišské Podhradie

26.07.2023

nájomná zmluva

35/07/2023

Neuvedené

mesto Spišské Podhradie

J. Mecko, T. Kandráčová

25.07.2023

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

34/07/2023

Neuvedené

SPP

mesto Spišské Podhradie

24.07.2023

nájomná zmluva

33/07/2023

Neuvedené

mesto Spišské Podhradie

Grigerová Martina

24.07.2023

nájomná zmluva

32/07/2023

Neuvedené

mesto Spišské Podhradie

E. Kocsisová, A. Gajdošová

21.07.2023

Zmluva o spolupráci

31/07/2023

Neuvedené

FENIX Plus, s.r.o.

mesto Spišské Podhradie

21.07.2023

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam

30/07/2023

Neuvedené

FENIX Plus, s.r.o.

mesto Spišské Podhradie

21.07.2023

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

29/07/2023

Neuvedené

SPP

mesto Spišské Podhradie

20.07.2023

Nájomná zmluva KS 20/2023

28/07/2023

Neuvedené

mesto Spišské Podhradie

Daniela Kožárová

19.07.2023

nájomná zmluva

27/07/2023

Neuvedené

mesto Spišské Podhradie

Peter Hleba

18.07.2023

nájomná zmluva

26/07/2023

Neuvedené

mesto Spišské Podhradie

Marcela Palonderová

18.07.2023

nájomná zmluva

25/07/2023

Neuvedené

mesto Spišské Podhradie

Július Tulej

18.07.2023

nájomná zmluva

24/07/2023

Neuvedené

mesto Spišské Podhradie

V. Ferenc, I. Ferencová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: