Obsah


Zmluvy - 2011

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zmluva o budúcej zmluve14.12.2012
Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti13.12.2012
Zmluva komunitné centrum NITECH 313.12.2012
Zmluva komunitné centrum NITECH 213.12.2012
Zmluva komunitné centrum NITECH s.r.o.13.12.2012
Príloha č. 3 k zmluve o dodávke elektriny27.11.2012
Zmluva o termínovanom úvere - dodatok24.08.2012
Dexia komunál komfort úver - dodatok24.08.2012
Kúpna zmluva pozemky IBV Pivovar21.08.2012
Druprojekt IPZ zmluva o dielo21.08.2012
Poistná zmluva Dodatok č.413.08.2012
Nájomná zmluva o nájme pozemkov ŽSR02.08.2012
Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov02.08.2012
Le cheque dejeuner s.r.o.29.06.2012
Dohoda o poskytnutí príspevku28.05.2012
Rámcová zmluva25.05.2012
Zmluva o nájme - Služby mesta s.r.o.11.05.2012
Kúpna zmluva - Jozef Hockicko a manž.Anna09.05.2012
Zmluva o prenájme30.04.2012
Nájomná zmluva - Jozef Jenča30.04.2012
Zmluva č. 92-2012-OO27.04.2012
Kúpna zmluva - Milan Hrabkovský a manž.Mária24.04.2012
Kúpna zmluva - Iveta Gajová23.04.2012
Kúpna zmluva - Martin Ivančo20.04.2012
Kúpna zmluva - Pavol Lux18.04.2012
Zmluva-PHZ-OEL1-2012-001256-01718.04.2012
Poistná zmluva chodník pri Kláštorku17.04.2012
Dodatok č. 3 k Zmluve č. Z221101204320113.04.2012
Zmluva o poskytnutí dotácie - ÚPD13.04.2012
Zmluva o poskytnutí dotácie č. MK-2644-2012-1.213.04.2012
Zmluva MK-6439-2012-1.310.04.2012
Zmluva o poskytnutí NFP č. 040004402.04.2012
Le cheque dejeuner29.03.2012
PVPS - zmluva o dodávke pitnej vody28.03.2012
Záložná zmluva - Ministerstvo dopravy, VaRR27.03.2012
ÚPSVaR Poprad - dohoda č. 8-§ 50j-2012-R23.03.2012
ÚPSVaR Poprad - dohoda č. 149-§51-201223.03.2012
Zmluva o poskytovaní služieb - ARLAND SNV16.03.2012
NFP - Rekultivácia skládky TKO v Spišskom Podhradí - Rozhodnutie o zmene projektu č. Z 0204.52001216.03.2012
Slov. vodohospodársky podnik - dodatok č. 1 nájomnej zmluvy na Vavrincov potok16.03.2012
Dohoda o spolupráci - ochrana pred povodňami13.03.2012
Kúpna zmluva - p. Knižková12.03.2012
Voľby do NR SR 2012 - nájomná zmluva ZŠ PN 909.03.2012
Vsl. distribučná Košice - príloha č. 305.03.2012
Kúpna zmluva_M.Pašmik_a_V.Pašmik20.02.2012
PPLA s.r.o. Bratislava09.02.2012
Ing.Miloslav Havaš - Zmluva o dielo03.02.2012
MILANKO spol. s r.o. Sp. Nová Ves - Dodatok č. 131.01.2012
SPP-zmluva o dodávke plynu-Prešovská 530.01.2012
Kúpna zmluva _ p. Morongová23.01.2012
Dohoda o ukončení nájmu _ p. Morongová23.01.2012
Zmluva o dielo _ Milanko s.r.o.23.01.2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 213.01.2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb13.01.2012
Mandátna zmluva - Ján Molčan10.01.2012
Martin Vysočan - zmluva o nájme30.12.2011
Biofarma Jablonov - zmluva o nájme30.12.2011
Nájomná zmluva_Stefan Sýkora30.12.2011
Nájomná zmluva_Milos Kolačkovský _Sokoliaren_30.12.2011
Nájomná zmluva - mestské lesy_PRO POPULO Poprad, s.r.o.30.12.2011
Brantner Krompachy s.r.o.28.12.2011
Zmluva o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby23.12.2011
Spišská katolícka charita Spišská Nová Ves23.12.2011
Dexia banka Slovensko, a.s. - zmluva o grantovom účte 222.12.2011
Dexia banka Slovensko, a.s.22.12.2011
Arka Košice - Zmluva o dielo14.12.2011
Arka Košice - Dodatok č. 2 k zmluve o dielo14.12.2011
Kúpna zmluva - Eva Ondrejčáková07.12.2011
SPP-zmluva o dodávke plynu, Galova 28-dodatok 124.11.2011
Dexia banka Slovensko,a.s.- zmluva o grantovom účte23.11.2011
VSE-Zmluva o pripojení, Štefánikova 4423.11.2011
Dodatok č. 1 k Dohode č. 33-§50j-2011-R08.11.2011
Dodatok č. 1 k Dohode č. 39-§50j-2011-R08.11.2011
Dodatok č. 5 - Uranpres Spišská Nová Ves03.11.2011
J-UNIT,s.r.o. - zmluva o partnerstve28.10.2011
Dodatok č. 5 k Mandátnej zmluve Služby mesta s.r.o.28.10.2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z118/4.5/2011 - rekultivácia skládky v Spišskom Podhradí - predmet podpory27.10.2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z118/4.5/2011 - rekultivácia skládky v Spišskom Podhradí27.10.2011
Zmena č. 2 NFP TKO27.10.2011
Zmena č. 2 NFP TKO27.10.2011
Dodatok č. 1 - ÚPSVaR Poprad25.10.2011
PVPS, a.s. Poprad20.10.2011
Zmluva o vytvorení diela - Mgr. Olejník Vladimír14.10.2011
Dodatok č. 4 k zmluve o dielo - rekonštrukcia ZŠ11.10.2011
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve - rekonštrukcia ZŠ11.10.2011
Zmluva o dielo - Ing.arch.M. Bryndza03.10.2011
Parkovací poriadok a Prevádzkový poriadok000130.09.2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme a prevádzkvaní platených parkovac000130.09.2011
Dodatok č. 2 k Parkovaciemu a Prevádzkovému poriadku mesta Spiš30.09.2011
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Poprad-Dohoda č.3929.09.2011
Veronika Mulíková - Kúpna zmluva27.09.2011
Poistná zmluva č.845000572922.09.2011
Mesto Spišské Podhradie Zmluva o dielo - Š. Galovič19.09.2011
Zmluva o vytvorení diela - PHDr. Norma Urbanová16.09.2011
CONNECT PRO Spišská Nová Ves14.09.2011
Záložná zmluva - Min.dopravy,výstavby a RR13.09.2011
JES Slovakia s.r.o. - zmluva o dielo09.09.2011
Dodatok č.1 ku ZZ Mesto - Slebodník25.08.2011
Dodatok č.1 ku KZ Mesto - Klešč25.08.2011
T-COM výpoveď zmluvy22.08.2011
Zmluva o dielo - personálny audit22.08.2011
Podtatranská vodárenská spoločnosť Poprad12.08.2011
Dodatok k Mandátnej zmluve08.08.2011
SPP dadatok Katúň05.08.2011
SPP dodatok Mariánske nám. 3405.08.2011
SPP dodatok Mariánske nám. 3705.08.2011
SPP dodatok Galova105.08.2011
SPP zmluva o dodávke plynu05.08.2011
Dohoda o vklade04.08.2011
Ukončenie mandátnej zmluvy S.E.G. s.r.o.02.08.2011
ARKA, spol. s r.o.28.07.2011
Kúpna zmluva - Rudolf Škop22.07.2011
Kúpna zmluva - Rímsko-katolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podh22.07.2011
Kúpna zmluva - Peter Klešč21.07.2011
mArchus Plus, s.r.o. Prešov - zmluva o dielo II20.07.2011
mArchus Plus, s.r.o. Prešov - zmluva o dielo I20.07.2011
Zámenná zmluva - Jozef Slebodník12.07.2011
Kúpno-predajná zmluva p. Jonec11.07.2011
Dodatok č. 3 k Mandátnej zmluvy Služby mesta08.07.2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb04.07.2011
DABAR - zmluva o prenájme30.06.2011
Obvodný úrad Prešov - zmluva č. 13129.06.2011
Ministerstvo kultúry - zmluva o poskytnutí dotácie 228.06.2011
Dohoda o spolupráci - Spišské osvetové stredisko28.06.2011
Darovacia zmluva - Pro Populo Poprad, s.r.o.28.06.2011
ÚPSVaR - dohoda č. 3328.06.2011
Zmluva o dielo Prokyon23.06.2011
Ministerstvo kultúry - Zmluva o poskytnutí dotácie22.06.2011
Miloš Kolačkovský - prenájom pozemku21.06.2011
Fecupral - Veľký Šariš21.06.2011
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR16.06.2011
Vsl.distribučná Košice13.06.2011
MIGI, spol. s r.o.09.06.2011
T-COM - dodatok k zmluve o pripojení09.06.2011
Ing.arch.Martin Čurilla - zmluva o dielo04.06.2011
Zmluva o dielo IZOTECH TKO02.06.2011
Darovacie zmluva - OZ Krásny Spiš30.05.2011
Pôdohospodárska platobná agentúra II26.05.2011
Pôdohospodárska platobná agentúra I26.05.2011
Dodatok č. 1 k dohode č. 16 § 50 j 201126.05.2011
Dodatok č. 1 k dohode č. 5 § 50 j 201126.05.2011
Dodatok č. 1 k dohode č. 7 § 50 j 201126.05.2011
LSKP - stavebný dozor TDI17.05.2011
Nájomná zmluva - mesto _ Zelená17.05.2011
Dodatok č 1 k nájomnej zmluve - Doprastav a s17.05.2011
Ministerstvo kultúry - Kultúrne poukazy 201116.05.2011
Pohoda Services SNV - Vavrincov potok11.05.2011
Pohoda Services SNV - LSKP11.05.2011
Ministerstvo kultúry SR Bratislava10.05.2011
ZANZI s.r.o.09.05.2011
Dexia banka - zmluva o bežnom účte06.05.2011
ÚPSVaR - dohoda č. 16 - 201104.05.2011
ÚPSVaR - dohoda č. 42- 201104.05.2011
Poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť03.05.2011
Stavebný dozor - povodňová ochrana Vavrincov potok03.05.2011
MILANKO spol. s r.o. - Dodatok č. 203.05.2011
Nájomná zmluva - mesto_Jozef Jenca29.04.2011
Nájomná zmluva - mesto _ Michaela Duľová29.04.2011
Služby mesta s.r.o. - zmluva o nájme 1000129.04.2011
Služby mesta s.r.o. - zmluva o nájme 329.04.2011
Služby mesta s.r.o. - zmluva o nájme 229.04.2011
Kúpna zmluva Mesto - Helena Gondova28.04.2011
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie19.04.2011
Zmluva o vkladovom účte16.04.2011
Dohoda o vklade15.04.2011
Zmluva o bežnom účte15.04.2011
Kúpna zmluva Jedinák07.04.2011
Inžinierske stavby a.s. Košice05.04.2011
Vychodoslovenska distribucna - projektova dokumentacia stavby31.03.2011
Zmluva č. 01-2011 - Spišská katolícka charita30.03.2011
Nájomná zmluva - Železnice SR30.03.2011
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti30.03.2011
Základná škola Palešovo nám. 930.03.2011
Dodatok č. 1 - poskytnutie fin.prostriedkov zo ŠR29.03.2011
Východoslovenská distribučná - 16 radových RD22.03.2011
Dodatok č. 3 - Uranpres17.03.2011
Poskytovanie hromadných údajov z katastra08.03.2011
Uranpres - dodatok č. 207.03.2011
ÚP07.03.2011
Zmluva o spolupráci DEXIA18.02.2011
Brantner-Krompachy15.02.2011
Uranpres - ZŠ Palešovo nám. 915.02.2011
dodatok č. 1 - Ondáš, Kollárová09.02.2011
Dodatok-Ing.arch.Lukaš Mihalko26.01.2011
Zmluva o bežnom účte25.01.2011
Aquaspiš-vodovod Katúň25.01.2011
Aguaspiš - vodovod Rybníček25.01.2011
Dodatok k zmluve o dielo - Milanko25.01.2011
Mandátna zmluva S.E.G.19.01.2011
Zmluva o poskytovaní služieb Arland s.r.o.19.01.2011
Zmluva o dielo Milanko Rybníček18.01.2011
Mandátna zmluva Molčan stav_dozor18.01.2011
Dodatok č.2 k Mandatnej zmluve - Služby mesta17.01.2011
Zmluva o bežnom účte15.01.2011
Zmluva ČSOB Benefit konto14.01.2011
Zmluva ČSOB podnik. konto14.01.2011
Kúpna zmluva mesto _ Uharčeková03.01.2011