Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Dodatok č. 2 k Parkovaciemu a Prevádzkovému poriadku mesta Spiš

Vyvesené: 30. 9. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť