Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Kúpna zmluva - Rímsko-katolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podh

Vyvesené: 22. 7. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť