Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Rozhodnutie o zmene projektu č. Z118/4.5/2011 - rekultivácia skládky v Spišskom Podhradí

Vyvesené: 27. 10. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť