Obsah

Späť

Registratúrna značka:

01/04/2012 - Poistná zmluva

Poradové číslo 01/04/2012
Názov zmluvy Poistná zmluva
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie, 05304
1. zmluvná strana - IČO 00329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Union Poisťovňa
2. zmluvná strana - Adresa Bajkalská 29, Bratislava, 813 60
2. zmluvná strana - IČO 31322051
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 12,36
Dátum uzavretia zmluvy 18.04.2012
Dátum zverejnenia zmluvy 19.04.2012
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 19. 4. 2012

Zodpovedá: Správca Webu

Späť