Obsah

Späť

Registratúrna značka:

01/08/2012 - Zmluva o poskytnutí dotácie

Poradové číslo 01/08/2012
Názov zmluvy Zmluva o poskytnutí dotácie
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Prešovský samosprávny kraj
1. zmluvná strana - Adresa Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
1. zmluvná strana - IČO 37870475
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 800,- €
Dátum uzavretia zmluvy 24.07.2012
Dátum zverejnenia zmluvy 28.07.2012
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 28. 7. 2012

Zodpovedá: Správca Webu

Späť