Obsah

Späť

Registratúrna značka:

02/07/2012 - Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnej veci vo vlastníctve štátu

Poradové číslo 02/07/2012
Názov zmluvy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnej veci vo vlastníctve štátu
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Obvodný úrad Poprad
1. zmluvná strana - Adresa Nábrežie Jána Pavla II. č. 16,058 44 Poprad
1. zmluvná strana - IČO 42 077 095
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37
2. zmluvná strana - IČO 329 622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 06.03.2012
Dátum zverejnenia zmluvy 03.07.2012
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 3. 7. 2012

Zodpovedá: Správca Webu

Späť