Obsah

Späť

Registratúrna značka:

02/08/2012 - Zmlua o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov

Poradové číslo 02/08/2012
Názov zmluvy Zmlua o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Min.dopravy, výstavby a RR SR
1. zmluvná strana - Adresa Nám. slobody 6,810 05 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 30416094
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, Sp. Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 647 170,- €
Dátum uzavretia zmluvy 25.07.2012
Dátum zverejnenia zmluvy 15.08.2012
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 15. 8. 2012

Zodpovedá: Správca Webu

Späť