Obsah

Späť

Registratúrna značka:

03/10/2012 - Dodatok č. 1 k Dohode č. 19

Poradové číslo 03/10/2012
Názov zmluvy Dodatok č. 1 k Dohode č. 19
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
1. zmluvná strana - Adresa Nábrežie Jána Pavla II. 16
1. zmluvná strana - IČO 37937758
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 09.10.2012
Dátum zverejnenia zmluvy 10.10.2012
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 10. 10. 2012

Zodpovedá: Správca Webu

Späť