Obsah

Späť

Registratúrna značka:

04/10/2012 - Zmluva o spolupráci

Poradové číslo 04/10/2012
Názov zmluvy Zmluva o spolupráci
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Fond sociálneho rozvoja
1. zmluvná strana - Adresa Špitálska 6, 814 55 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 30854687
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 08.10.2012
Dátum zverejnenia zmluvy 09.10.2012
Dátum skončenia platnosti zmluvy 31.10.2015

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 9. 10. 2012

Zodpovedá: Správca Webu

Späť