Obsah

Späť

Registratúrna značka:

05/06/2012 - Zmluva o pripojení

Poradové číslo 05/06/2012
Názov zmluvy Zmluva o pripojení
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Východoslovenská distribučná a.s.
1. zmluvná strana - Adresa Mlynská 31, 042 91 Košice
1. zmluvná strana - IČO 36 599 361
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37
2. zmluvná strana - IČO 329 622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 150,- €
Dátum uzavretia zmluvy 13.06.2012
Dátum zverejnenia zmluvy 14.06.2012
Dátum skončenia platnosti zmluvy na dobu neurčitú

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 14. 6. 2012

Zodpovedá: Správca Webu

Späť