Obsah

Späť

Registratúrna značka:

05/11/2012 - Rámcová zmluva

Poradové číslo 05/11/2012
Názov zmluvy Rámcová zmluva
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Telefónica slovakia, s.r.o.
1. zmluvná strana - Adresa Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 35848863
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhadie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 14.11.2012
Dátum zverejnenia zmluvy 15.11.2012
Dátum skončenia platnosti zmluvy 24 mesiacov

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 15. 11. 2012

Zodpovedá: Správca Webu

Späť