Obsah

Späť

Registratúrna značka:

06/10/2012 - Dohoda o poskytnutí príspevku

Poradové číslo 06/10/2012
Názov zmluvy Dohoda o poskytnutí príspevku
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
1. zmluvná strana - Adresa Nábrežie Jána Pavla II. 16,058 01 Poprad
1. zmluvná strana - IČO 37937758
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 16.10.2012
Dátum zverejnenia zmluvy 17.10.2012
Dátum skončenia platnosti zmluvy 30.04.2012

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 17. 10. 2012

Zodpovedá: Správca Webu

Späť