Obsah

Späť

Registratúrna značka:

07/10/2012 - Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu

Poradové číslo 07/10/2012
Názov zmluvy Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko SPP, a.s.
1. zmluvná strana - Adresa Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 35815256
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 10.10.2012
Dátum zverejnenia zmluvy 11.10.2012
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 11. 10. 2012

Zodpovedá: Správca Webu

Späť