Obsah

Späť

Registratúrna značka:

08/06/2012 - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Poradové číslo 08/06/2012
Názov zmluvy Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
1. zmluvná strana - Adresa Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 681156
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 48 000,- €
Dátum uzavretia zmluvy 06.06.2012
Dátum zverejnenia zmluvy 07.06.2012
Dátum skončenia platnosti zmluvy 31.03.2013

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 7. 6. 2012

Zodpovedá: Správca Webu

Späť