Obsah

Späť

Registratúrna značka:

08/10/2012 - Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR

Poradové číslo 08/10/2012
Názov zmluvy Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Ministerstvo vnútra SR Bratislava
1. zmluvná strana - Adresa Pribinova 2, 812 72 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 00151866
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 3 000,- €
Dátum uzavretia zmluvy 05.10.2012
Dátum zverejnenia zmluvy 06.10.2012
Dátum skončenia platnosti zmluvy 31.12.2012

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 6. 10. 2012

Zodpovedá: Správca Webu

Späť