Obsah

Späť

Registratúrna značka:

10/11/2012 - Dodatok č. 6 k Mandátnej zmluve

Poradové číslo 10/11/2012
Názov zmluvy Dodatok č. 6 k Mandátnej zmluve
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Služby mesta s.r.o.
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 1, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 36601934
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 16.11.2012
Dátum zverejnenia zmluvy 17.11.2012
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 17. 11. 2012

Zodpovedá: Správca Webu

Späť