Obsah

Späť

Registratúrna značka:

12/11/2012 - Dohoda č. 30

Poradové číslo 12/11/2012
Názov zmluvy Dohoda č. 30
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
1. zmluvná strana - Adresa Nábrežie Jána Pavla II. 439/16
1. zmluvná strana - IČO 37937758
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 29.11.2012
Dátum zverejnenia zmluvy 30.11.2012
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 30. 11. 2012

Zodpovedá: Správca Webu

Späť