Obsah

Späť

Registratúrna značka:

ČMZ: 1/01/2012 - Mandátna zmluva - Ján Molčan

Poradové číslo ČMZ: 1/01/2012
Názov zmluvy Mandátna zmluva - Ján Molčan
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. č. 37, 053 04 Sp.Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Ján Molčan
2. zmluvná strana - Adresa 053 03 Jablonov 249
2. zmluvná strana - IČO 41938844
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 6 650,00 €
Dátum uzavretia zmluvy 10.01.2012
Dátum zverejnenia zmluvy 11.01.2012
Dátum skončenia platnosti zmluvy 30.06.2014

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 11. 1. 2012

Zodpovedá: Správca Webu

Späť