Obsah

Späť

Registratúrna značka:

SPP - Zmluva o dodávke plynu - SPP-zmluva o dodávke plynu - (Prešovská 5)

Poradové číslo SPP - Zmluva o dodávke plynu
Názov zmluvy SPP-zmluva o dodávke plynu - (Prešovská 5)
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1. zmluvná strana - Adresa Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 35815256
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 00329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 30.01.2012
Dátum zverejnenia zmluvy 01.03.2012
Dátum skončenia platnosti zmluvy ---

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 1. 3. 2012

Zodpovedá: Správca Webu

Späť