Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Ukončenie nájmu - Dohoda o ukončení nájmu - p. Morongová

Poradové číslo Ukončenie nájmu
Názov zmluvy Dohoda o ukončení nájmu - p. Morongová
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 00329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Anna Morongová
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 00329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH ---
Dátum uzavretia zmluvy 16.01.2012
Dátum zverejnenia zmluvy 17.01.2012
Dátum skončenia platnosti zmluvy 31.01.2012

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 17. 1. 2012

Zodpovedá: Správca Webu

Späť