Obsah

Späť

Registratúrna značka:

ZD zo dňa 22.01.2012 - Zmluva o dielo - Milanko s.r.o. (Obnova a prestavba bytového domu - Starý jarok č. 47)

Poradové číslo ZD zo dňa 22.01.2012
Názov zmluvy Zmluva o dielo - Milanko s.r.o. (Obnova a prestavba bytového domu - Starý jarok č. 47)
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 00329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Milanko s.r.o.
2. zmluvná strana - Adresa Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves
2. zmluvná strana - IČO 31731244
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 781 154,41 €
Dátum uzavretia zmluvy 22.01.2012
Dátum zverejnenia zmluvy 23.01.2012
Dátum skončenia platnosti zmluvy ---

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 23. 1. 2012

Zodpovedá: Správca Webu

Späť