Obsah


Zmluvy - 2013

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
01/12(2013 - Dodatok č. DOD/01-2013//234/2012-IZ-5.0/V01.01.2014
10/12/2013 - Zmluva o poskytnutí NFP28.12.2013
10/12/2013 - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme a prevádzkovaní platených parkovacích miest21.12.2013
12/12/2013 - Zmluva o poskytnutí NFP21.12.2013
13/12/2013 - dodatok a príloha ku Zmluve o nájme kotolní21.12.2013
07/12/2013 - Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť18.12.2013
08/12/2013 - Príloha č. 3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny18.12.2013
09/12/2013 - Zmluva o pripojení18.12.2013
11/12/2013 - Zmluva o výpožičke14.12.2013
05/12/2013 - Zmluva o výhradnom sprostredkovaní predaja exkluzivita04.12.2013
06/12/2013 - Poistná zmluva26.11.2013
08/11/2013 - Kúpna zmluva16.11.2013
04/12/2013 - dodatok č. 1 k Zmluve o nájme kotolní16.11.2013
9/11/2013 - Dodatok č. 7 k Mandátnej zmluve15.11.2013
02/12/2013 - Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť14.11.2013
07/11/2013 - Zmluva o nájme12.11.2013
06/11/2013 - Zmluva o nájme nebytového priestoru07.11.2013
05/11/2013 - Dohoda30.10.2013
05/10(2013 - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku24.10.2013
04/10/2013 - Darovacia zmluva21.10.2013
04/10/2013 - Nájomná zmluva17.10.2013
03/11/2013 - Zmluva o spolupráci10.10.2013
03/10/2013 - Zmluva o dielo09.10.2013
02/10/2013 - Zmluva o dielo08.10.2013
01/10(2013 - Poistná zmluva26.09.2013
09/09/2013 - Zmluva o grantovom účte19.09.2013
10/09/2013 - Zmluva o poskytnutí NFP19.09.2013
07/09/2013 - Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP18.09.2013
04/09/2013 - Darovacia zmluva11.09.2013
05/09/2013 - Kúpna zmluva10.09.2013
06/09/2013 - Kúpna zmluva06.09.2013
06/10/2013 - Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu31.08.2013
06/10/2013 - Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu31.08.2013
01/11/2013 - Zmluva o dielo31.08.2013
02/11/2013 - Zmluva o dielo31.08.2013
02/09/2013 - Zmluva o združení finančných prostriedkov29.08.2013
01/09/2013 - dodatok č. 03 k Zmluvám o dodávke plynu23.08.2013
07/08/2013 - Dodatok č. 4 k zmluve č. 31/200621.08.2013
05/08/2013 - Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb16.08.2013
02/08/2013 - Dodatok č. 2 k zmluve o dielo09.08.2013
03/08/2013 - Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb09.08.2013
06/08/2013 - dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb09.08.2013
11/08/2013 - Dohoda o preložke telekomunikačného vedenia08.08.2013
01/08/2013 - Zmluva o dielo02.08.2013
09/08/2013 - Zmluva o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku č. 102.08.2013
10/08/2013 - Zmluva o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku č. 202.08.2013
12/08/2013 - Zmluva o dielo02.08.2013
14/07/2013 - Zámenná zmluva30.07.2013
15/07/2013 - Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam30.07.2013
11/08/2013 - Dohoda o ukončení zmluvy27.07.2013
11/08/2013 - Dohoda o ukončení zmluvy27.07.2013
12/07/2013 - Zmluva o nájme nehnuteľností24.07.2013
03/09/2013 - Zmluva o nájme nehnuteľností24.07.2013
13/07/2013 - Zmluva o dielo23.07.2013
08/07/2013 - Zmluva o dielo19.07.2013
11/07/2013 - Zmluva o dielo19.07.2013
07/07/2013 - Zmluva o dielo16.07.2013
06/07/2013 - Kúpna zmluva13.07.2013
10/07/2013 - Záložná zmluva11.07.2013
09/07/2013 - Zmluva o dielo11.07.2013
04/08/2013 - Zmluva o vzájomnej spolupráci11.07.2013
01/07/2013 - Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 1.6.200905.07.2013
02/07/2013 - Zmluva o dielo02.07.2013
11/09/2013 - Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania29.06.2013
10/06/2013 - Dohoda28.06.2013
04/07/2013 - Zmluva o dielo27.06.2013
09/06/2013 - Zmluva o poskytnutí dotácie19.06.2013
08/08/2013 - Zmluva o poskytnutí dotácie19.06.2013
08/06/2013 - Zmluva o poskytnutí dotácie18.06.2013
04/06/2013 - Kúpna zmluva14.06.2013
05/06/2013 - Zmluva o dielo14.06.2013
05/07/2013 - Servisná zmluva14.06.2013
03/07/2013 - Mandátna zmluva11.06.2013
03/06/2013 - Mandátna zmluva08.06.2013
02/06/2013 - Dodatok č. 1 k Dohode č. 19-§52-201306.06.2013
01/06/2013 - Kúpna zmluva01.06.2013
06/06/2013 - Licenčná zmluva22.05.2013
07/06/2013 - Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr22.05.2013
04/05/2013 - Dohoda17.05.2013
03/05/2013 - Zmluva o nájme nehnuteľností04.05.2013
02/05/2013 - Zmluva o nájme nehnuteľností01.05.2013
01/05/2013 - Zmluva o nájme nehnuteľností20.04.2013
05/04/2013 - Zmluva o podmienkach dodávania stravy pre dôchodcov12.04.2013
04/04/2013 - Kúpna zmluva11.04.2013
03/04/2013 - Zámenná zmluva10.04.2013
06/04/2013 - Zmluva o nájme nehnuteľností10.04.2013
02/04/2013 - Zmluva o dielo09.04.2013
04/02(2013 - Zmluva o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby28.02.2013
03/02/2013 - Kúpna zmluva12.02.2013
02/02/2013 - Poistná zmluva02.02.2013
07/01/2013 - Kúpna zmluva01.02.2013
01/02/2013 - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov01.02.2013
06/01/2013 - Rámcová zmluva30.01.2013
07/04/2013 - Rámcová dohoda o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov28.01.2013
03/01/2013 - Zmluva o poskytnutí NFP26.01.2013
04/01/2013 - Zmluva o poskytnutí NFP č. 040005026.01.2013
05/01/2013 - Poistná zmluva26.01.2013
02/01(2013 - Dohoda o mimosúdnom urovnaní25.01.2013
08/01/2013 - Zmluva o poskytnutí NFP25.01.2013
01/01/2013 - Kúpna zmluva24.01.2013
01/04/2013 - Mandátna zmluva08.12.2012