Obsah


Zmluvy - 2013

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
01/12(2013 - Dodatok č. DOD/01-2013//234/2012-IZ-5.0/V 01.01.2014
10/12/2013 - Zmluva o poskytnutí NFP 28.12.2013
10/12/2013 - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme a prevádzkovaní platených parkovacích miest 21.12.2013
12/12/2013 - Zmluva o poskytnutí NFP 21.12.2013
13/12/2013 - dodatok a príloha ku Zmluve o nájme kotolní 21.12.2013
07/12/2013 - Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť 18.12.2013
08/12/2013 - Príloha č. 3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny 18.12.2013
09/12/2013 - Zmluva o pripojení 18.12.2013
11/12/2013 - Zmluva o výpožičke 14.12.2013
05/12/2013 - Zmluva o výhradnom sprostredkovaní predaja exkluzivita 04.12.2013
06/12/2013 - Poistná zmluva 26.11.2013
08/11/2013 - Kúpna zmluva 16.11.2013
04/12/2013 - dodatok č. 1 k Zmluve o nájme kotolní 16.11.2013
9/11/2013 - Dodatok č. 7 k Mandátnej zmluve 15.11.2013
02/12/2013 - Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť 14.11.2013
07/11/2013 - Zmluva o nájme 12.11.2013
06/11/2013 - Zmluva o nájme nebytového priestoru 07.11.2013
05/11/2013 - Dohoda 30.10.2013
05/10(2013 - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 24.10.2013
04/10/2013 - Darovacia zmluva 21.10.2013
04/10/2013 - Nájomná zmluva 17.10.2013
03/11/2013 - Zmluva o spolupráci 10.10.2013
03/10/2013 - Zmluva o dielo 09.10.2013
02/10/2013 - Zmluva o dielo 08.10.2013
01/10(2013 - Poistná zmluva 26.09.2013
09/09/2013 - Zmluva o grantovom účte 19.09.2013
10/09/2013 - Zmluva o poskytnutí NFP 19.09.2013
07/09/2013 - Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP 18.09.2013
04/09/2013 - Darovacia zmluva 11.09.2013
05/09/2013 - Kúpna zmluva 10.09.2013
06/09/2013 - Kúpna zmluva 06.09.2013
06/10/2013 - Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu 31.08.2013
06/10/2013 - Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu 31.08.2013
01/11/2013 - Zmluva o dielo 31.08.2013
02/11/2013 - Zmluva o dielo 31.08.2013
02/09/2013 - Zmluva o združení finančných prostriedkov 29.08.2013
01/09/2013 - dodatok č. 03 k Zmluvám o dodávke plynu 23.08.2013
07/08/2013 - Dodatok č. 4 k zmluve č. 31/2006 21.08.2013
05/08/2013 - Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb 16.08.2013
02/08/2013 - Dodatok č. 2 k zmluve o dielo 09.08.2013
03/08/2013 - Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb 09.08.2013
06/08/2013 - dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb 09.08.2013
11/08/2013 - Dohoda o preložke telekomunikačného vedenia 08.08.2013
01/08/2013 - Zmluva o dielo 02.08.2013
09/08/2013 - Zmluva o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku č. 1 02.08.2013
10/08/2013 - Zmluva o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku č. 2 02.08.2013
12/08/2013 - Zmluva o dielo 02.08.2013
14/07/2013 - Zámenná zmluva 30.07.2013
15/07/2013 - Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam 30.07.2013
11/08/2013 - Dohoda o ukončení zmluvy 27.07.2013
11/08/2013 - Dohoda o ukončení zmluvy 27.07.2013
12/07/2013 - Zmluva o nájme nehnuteľností 24.07.2013
03/09/2013 - Zmluva o nájme nehnuteľností 24.07.2013
13/07/2013 - Zmluva o dielo 23.07.2013
08/07/2013 - Zmluva o dielo 19.07.2013
11/07/2013 - Zmluva o dielo 19.07.2013
07/07/2013 - Zmluva o dielo 16.07.2013
06/07/2013 - Kúpna zmluva 13.07.2013
10/07/2013 - Záložná zmluva 11.07.2013
09/07/2013 - Zmluva o dielo 11.07.2013
04/08/2013 - Zmluva o vzájomnej spolupráci 11.07.2013
01/07/2013 - Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 1.6.2009 05.07.2013
02/07/2013 - Zmluva o dielo 02.07.2013
11/09/2013 - Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania 29.06.2013
10/06/2013 - Dohoda 28.06.2013
04/07/2013 - Zmluva o dielo 27.06.2013
09/06/2013 - Zmluva o poskytnutí dotácie 19.06.2013
08/08/2013 - Zmluva o poskytnutí dotácie 19.06.2013
08/06/2013 - Zmluva o poskytnutí dotácie 18.06.2013
04/06/2013 - Kúpna zmluva 14.06.2013
05/06/2013 - Zmluva o dielo 14.06.2013
05/07/2013 - Servisná zmluva 14.06.2013
03/07/2013 - Mandátna zmluva 11.06.2013
03/06/2013 - Mandátna zmluva 08.06.2013
02/06/2013 - Dodatok č. 1 k Dohode č. 19-§52-2013 06.06.2013
01/06/2013 - Kúpna zmluva 01.06.2013
06/06/2013 - Licenčná zmluva 22.05.2013
07/06/2013 - Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr 22.05.2013
04/05/2013 - Dohoda 17.05.2013
03/05/2013 - Zmluva o nájme nehnuteľností 04.05.2013
02/05/2013 - Zmluva o nájme nehnuteľností 01.05.2013
01/05/2013 - Zmluva o nájme nehnuteľností 20.04.2013
05/04/2013 - Zmluva o podmienkach dodávania stravy pre dôchodcov 12.04.2013
04/04/2013 - Kúpna zmluva 11.04.2013
03/04/2013 - Zámenná zmluva 10.04.2013
06/04/2013 - Zmluva o nájme nehnuteľností 10.04.2013
02/04/2013 - Zmluva o dielo 09.04.2013
04/02(2013 - Zmluva o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby 28.02.2013
03/02/2013 - Kúpna zmluva 12.02.2013
02/02/2013 - Poistná zmluva 02.02.2013
07/01/2013 - Kúpna zmluva 01.02.2013
01/02/2013 - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 01.02.2013
06/01/2013 - Rámcová zmluva 30.01.2013
07/04/2013 - Rámcová dohoda o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov 28.01.2013
03/01/2013 - Zmluva o poskytnutí NFP 26.01.2013
04/01/2013 - Zmluva o poskytnutí NFP č. 0400050 26.01.2013
05/01/2013 - Poistná zmluva 26.01.2013
02/01(2013 - Dohoda o mimosúdnom urovnaní 25.01.2013
08/01/2013 - Zmluva o poskytnutí NFP 25.01.2013
01/01/2013 - Kúpna zmluva 24.01.2013
01/04/2013 - Mandátna zmluva 08.12.2012