Obsah

Späť

Registratúrna značka:

01/02/2013 - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Poradové číslo 01/02/2013
Názov zmluvy Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
1. zmluvná strana - Adresa Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 00681156
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 00329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 57 600,- €
Dátum uzavretia zmluvy 31.01.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 01.02.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy 31.03.2014

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 1. 2. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť