Obsah

Späť

Registratúrna značka:

01/07/2013 - Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 1.6.2009

Poradové číslo 01/07/2013
Názov zmluvy Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 1.6.2009
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Doprastav a.s.
1. zmluvná strana - Adresa Drieňová 27, 826 56 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 31333320
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 04.07.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 05.07.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy 31.12.2013

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 5. 7. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť