Obsah

Späť

Registratúrna značka:

01/08/2013 - Zmluva o dielo

Poradové číslo 01/08/2013
Názov zmluvy Zmluva o dielo
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 00329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Ing.arch.Martin Čurilla
2. zmluvná strana - Adresa Železničná 28, 053 61 Spišské Vlachy
2. zmluvná strana - IČO 41321251
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 2 500,- €
Dátum uzavretia zmluvy 01.08.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 02.08.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy 8 týždňov od začatia

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 2. 8. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť