Obsah

Späť

Registratúrna značka:

01/09/2013 - dodatok č. 03 k Zmluvám o dodávke plynu

Poradové číslo 01/09/2013
Názov zmluvy dodatok č. 03 k Zmluvám o dodávke plynu
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1. zmluvná strana - Adresa Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 35815256
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 22.08.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 23.08.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 23. 8. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť