Obsah

Späť

Registratúrna značka:

01/11/2013 - Zmluva o dielo

Poradové číslo 01/11/2013
Názov zmluvy Zmluva o dielo
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Ekoservis Slovensko s.r.o.
2. zmluvná strana - Adresa Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov
2. zmluvná strana - IČO 31714030
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 14,- €/tona
Dátum uzavretia zmluvy 30.08.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 31.08.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy 31.12.2018

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 31. 8. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť