Obsah

Späť

Registratúrna značka:

01/12(2013 - Dodatok č. DOD/01-2013//234/2012-IZ-5.0/V

Poradové číslo 01/12(2013
Názov zmluvy Dodatok č. DOD/01-2013//234/2012-IZ-5.0/V
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Fond sociálneho rozvoja
1. zmluvná strana - Adresa Špitálska 6, 814 55 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 30854687
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 00329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH terénna sociálna práca
Dátum uzavretia zmluvy 20.11.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 01.01.2014
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 1. 1. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť