Obsah

Späť

Registratúrna značka:

02/05/2013 - Zmluva o nájme nehnuteľností

Poradové číslo 02/05/2013
Názov zmluvy Zmluva o nájme nehnuteľností
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Ivan Sokolský
2. zmluvná strana - Adresa
2. zmluvná strana - IČO
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 7,35 €/rok
Dátum uzavretia zmluvy 30.04.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 01.05.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 1. 5. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť