Obsah

Späť

Registratúrna značka:

02/06/2013 - Dodatok č. 1 k Dohode č. 19-§52-2013

Poradové číslo 02/06/2013
Názov zmluvy Dodatok č. 1 k Dohode č. 19-§52-2013
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
1. zmluvná strana - Adresa Nábrežie Jána Pavla II. 439/16
1. zmluvná strana - IČO 37937758
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 05.06.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 06.06.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 6. 6. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť